rainbowservice@mail.bg 0887888468 | 02 9711760

ВНИМАНИЕ: Зачестиха ремонти на обслужвани в неоторизирани сервизи системи. Използват се препарати причиняващи корозия на турбините и неоригинални четки за моторите.