rainbowservice@mail.bg 0887888468 | 02 9711760

Колко опасни са препаратите и консумативите за Rainbow?

Токсикологична информация за предлаганите препарати

1. Вдишването на висококонцентрирани пари може да предизвика раздразнение на респираторната с-ма, главоболие, гадене или повръщане;
2. При досег на концентриран препарат с очите може да прдедизвика зачервяване;
3. При досег на концентриран препарат с открити части на тялото, може да предизвика зачервяване и обриви;
4. При поглъщане може да предизвика стомашно-чревни възпаления, гадене, повръщане и растройство. Поглъщането на големи количества, може да предизвика и растройства на централната нервна система.

ПЪРВА ПОМОЩ при инциденти с препаратии

Какво да направим:
1. При вдишване на висококонцентрирани пари – Осигурете достъпа или изнесете на чист въздух пострадалия. Ако дишането е затруднено, осигурете кислород.Ако няма промяна в състоянието, незабавно потърсете специализирана медицинска помощ;
2. При досег с очите – Изплакнете внимателно с много вода и под клепачите. При ползване на очни лещи, свалете ги и продължете с плакненето. Ако зачервяването на очите продължи, консултирайте се със специалист;
3. При контакт с кожата – Измиите незабавно мястото със сапун и много вода. Свалете замърсените дрехи и бувки. Ако зачервяването продължи, повикайте лекар;
4. При поглъщане на препарат – Изплакнете хубаво устата. Изпиите голямо количество вода, но не предизвиквайте повръщане. Ако неразположението продължи, потърсете специализирана медицинска помощ.