rainbowservice@mail.bg 0887888468 | 02 9711760

Полезни съвети и информация

Зачестиха ремонти на обслужвани в неоторизирани сервизи системи. Използват се и препарати причиняващи корозия на турбините и неоригинални четки за моторите!

Проверете проходимостта на маркуча с който работите. При почистване с ел. тупалка, проверете дали не е задействана защитата на мотора.Сигналната лампа трябва винаги да светва при натискане на спусъка, а вала трябва да се върти. Ако той не се върти, а лампата свети, натиснете копчето на защитата от другата страна на тръбата. Ако вала не

Изключете Рейнбоу с прекъсвача. Извадете маркуча от корпуса. Пуснете в него топче или монета с диаметър по-малък от този на тръбата или маркуча. Вдигнете края нависоко. Ако топчето премине безпрепятсвено през него, това означава,че няма запушване.

Токсикологична информация за предлаганите препарати 1. Вдишването на висококонцентрирани пари може да предизвика раздразнение на респираторната с-ма, главоболие, гадене или повръщане; 2. При досег на концентриран препарат с очите може да прдедизвика зачервяване; 3. При досег на концентриран препарат с открити части на тялото, може да предизвика зачервяване и обриви; 4. При поглъщане може да

Продължителност на работа на Рейнбоу? При правилна експлоатация и поддръжка, Рейнбоу и приставките му нямат ограничение за продължителността на работа. Овлажнява ли Рейнбоу въздуха при работа? Винаги има овлажняване при преминаване на въздух през вода, като количеството зависи от атмосферните условия. При работа с Рейнбоу, дори при напълно суха среда, количеството на отделената влага може

Правилната експлоатация и грижа за RAINBOW гарантира неговата качествена работа както в гаранционния срок, така и след неговото изтичане. Ето някои правила и съвети, които гарантират многогодишна ефективна работа на RAINBOW: Внимателно прочетете и изпълнявайте инструкциите за експлоатация; Чистете сепаратора и отвора за входящия въздух на Rainbow след всяко използване; Често сменяйте водата в резервоара.