rainbowservice@mail.bg 0887888468 | 02 9711760

Uncategorized

Когато ползвате препарат върху килима, той улеснява изваждането на всички косми и влакна от него. Те се засмукват и попадат между корпуса и почистващия вал, който ги изхвърля като малка топка от косми и конци. Тя не може да премине през смукателния отвор тъй като той е проектиран за максимално засмукване на вода и разтвор.

Не се препоръчва, защото пречистения въздух се смесва с охлаждащия и предизвиква запрашаване, а в някои случай и прегряване на моторите. В този случай не може да се ползва и функцията за надуване или обезпрашаване на дрехи и завивки.